11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
LAUSUNTO
budjettivaliokunnalta
perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnalle
erillisvirastojen parlamentaarisen valvonnan varmistavien säännösten ja yhteisen julkilausuman täytäntöönpanosta
(2018/2114(INI))
Valmistelija: Jens Geier

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 140kWORD 62k
Oikeudellinen huomautus