11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
NUOMONĖ
Biudžeto komiteto
pateikta Konstitucinių reikalų komitetui
dėl teisės nuostatų ir bendro pareiškimo, kuriais užtikrinama parlamentinė decentralizuotų agentūrų kontrolė, įgyvendinimo
(2018/2114(INI))
Nuomonės referentas: Jens Geier

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 145kWORD 61k
Teisinis pranešimas