11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
ATZINUMS
Sniegusi Budžeta komiteja
Konstitucionālo jautājumu komitejai
par tiesību normu un kopīgā paziņojuma, ar ko nodrošina decentralizēto aģentūru parlamentāro uzraudzību, īstenošanu
(2018/2114(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 138kWORD 66k
Juridisks paziņojums