11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
OPINJONI
tal-Kumitat għall-Baġits
għall-Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali
dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ġuridiċi u tad-Dikjarazzjoni Konġunta li tiżgura l-iskrutinju parlamentari fuq l-aġenziji deċentralizzati
(2018/2114(INI))
Rapporteur għal opinjoni: Jens Geier

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 137kWORD 65k
Avviż legali