11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
ADVIES
van de Begrotingscommissie
aan de Commissie constitutionele zaken
inzake de tenuitvoerlegging van de wettelijke bepalingen en de gezamenlijke verklaring inzake de parlementaire controle op de gedecentraliseerde agentschappen
(2018/2114(INI))
Rapporteur voor advies: Jens Geier

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 127kWORD 66k
Juridische mededeling