11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
AVIZ
al Comisiei pentru bugete
destinat Comisiei pentru afaceri constituționale
referitor la punerea în aplicare a dispozițiilor legale și a declarației comune pentru asigurarea controlului parlamentar asupra agențiilor descentralizate
(2018/2114(INI))
Raportor pentru aviz: Jens Geier

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 145kWORD 63k
Notă juridică