11.12.2018
BUDG_AD(2018)628606
STANOVISKO
Výboru pre rozpočet
pre Výbor pre ústavné veci
k vykonávaniu právnych ustanovení a spoločného vyhlásenia o zabezpečení parlamentnej kontroly nad decentralizovanými agentúrami
(2018/2114(INI))
Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Jens Geier

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 148kWORD 61k
Právne oznámenie