1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
273 - 477
Návrh zprávy
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020
(2017/2052(INI))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1429kWORD 152k
Právní upozornění