1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
MUUDATUSETTEPANEKUD
273-477
Raporti projekt
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetavate parlamendi seisukohtade ettevalmistamine
(2017/2052(INI))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 1274kWORD 147k
Õigusalane teave