1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
TARKISTUKSET
273 - 477
Mietintöluonnos
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu
(2017/2052(INI))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 1203kWORD 162k
Oikeudellinen huomautus