1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
AMANDMANI
273 - 477
Nacrt izvješća
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Sljedeći VFO: priprema stajališta Parlamenta o VFO-u za razdoblje nakon 2020.
(2017/2052(INI))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1407kWORD 203k
Pravna napomena