1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
AMENDEMENTEN
273 - 477
Ontwerpverslag
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020
(2017/2052(INI))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 1156kWORD 148k
Juridische mededeling