1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
AMENDAMENTELE
273 - 477
Proiect de raport
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Următorul CFM: pregătirea poziției Parlamentului privind CFM post-2020
(2017/2052(INI))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1414kWORD 153k
Notă juridică