1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
273 - 477
Návrh správy
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020
(2017/2052(INI))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1513kWORD 155k
Právne oznámenie