1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
PREDLOGI SPREMEMB
273-477
Osnutek poročila
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 2020
(2017/2052(INI))

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 1381kWORD 207k
Pravno obvestilo