1.2.2018
BUDG_AM(2018)616896
ÄNDRINGSFÖRSLAG
273 - 477
Förslag till betänkande
Jan Olbrycht, Isabelle Thomas
(PE615.478v01-00)
Nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020
(2017/2052(INI))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 1209kWORD 159k
Rättsligt meddelande