27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
ИЗМЕНЕНИЯ
10 - 11
Проект на становище
Жузе Мануел Фернандеш
(PE619.391v01-00)
Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза
Предложение за решение
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 543kWORD 117k
Правна информация