27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
10 - 11
Návrh stanoviska
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie
Návrh rozhodnutí
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 532kWORD 116k
Právní upozornění