27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
MUUDATUSETTEPANEKUD
10-11
Arvamuse projekt
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 1313/2013/EL liidu kodanikukaitse mehhanismi kohta
Ettepanek võtta vastu otsus
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 228kWORD 117k
Õigusalane teave