27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
TARKISTUKSET
10 - 11
Lausuntoluonnos
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta
Ehdotus päätökseksi
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 152kWORD 116k
Oikeudellinen huomautus