27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
AMANDMANI
10 - 11
Nacrt mišljenja
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu
Prijedlog odluke
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 526kWORD 92k
Pravna napomena