27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
GROZĪJUMI Nr.
10 - 11
Atzinuma projekts
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu
Lēmuma priekšlikums
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 531kWORD 93k
Juridisks paziņojums