27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
POPRAWKI
10 - 11
Projekt opinii
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności
Wniosek dotyczący decyzji
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 459kWORD 116k
Informacja prawna