27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
AMENDAMENTELE
10 - 11
Proiect de aviz
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1313/2013/UE privind un mecanism de protecție civilă al Uniunii
Propunere de decizie
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 374kWORD 116k
Notă juridică