27.3.2018
BUDG_AM(2018)619391
ÄNDRINGSFÖRSLAG
10 - 11
Förslag till yttrande
José Manuel Fernandes
(PE619.391v01-00)
Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen
Förslag till beslut
(COM(2017)0772 - C8-0409/2017 - 2017/0309(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 157kWORD 117k
Rättsligt meddelande