12.7.2018
BUDG_AM(2018)625421
ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 2
Проектодоклад
Януш Левандовски
(PE623.663v01-00)
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на България, Гърция, Литва и Полша
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 662kWORD 49k
Правна информация