12.7.2018
BUDG_AM(2018)625421
MUUDATUSETTEPANEKUD
1 - 2
Raporti projekt
Janusz Lewandowski
(PE623.663v01-00)
Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine toetuse maksmiseks Bulgaariale, Kreekale, Leedule ja Poolale
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 303kWORD 48k
Õigusalane teave