12.7.2018
BUDG_AM(2018)625421
GROZĪJUMI Nr.
1 - 2
Ziņojuma projekts
Janusz Lewandowski
(PE623.663v01-00)
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Bulgārijai, Grieķijai, Lietuvai un Polijai
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 657kWORD 48k
Juridisks paziņojums