12.7.2018
BUDG_AM(2018)625421
AMENDEMENTEN
1 - 2
Ontwerpverslag
Janusz Lewandowski
(PE623.663v01-00)
Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Bulgarije, Griekenland, Litouwen en Polen
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 228kWORD 48k
Juridische mededeling