12.7.2018
BUDG_AM(2018)625421
AMENDAMENTELE
1 - 2
Proiect de raport
Janusz Lewandowski
(PE623.663v01-00)
Mobilizarea Fondului de solidaritate al Uniunii Europene în vederea furnizării de asistență Bulgariei, Greciei, Lituaniei și Poloniei
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 512kWORD 48k
Notă juridică