12.7.2018
BUDG_AM(2018)625421
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 - 2
Návrh správy
Janusz Lewandowski
(PE623.663v01-00)
Mobilizácia Fondu solidarity Európskej únie na účely poskytnutia pomoci Bulharsku, Grécku, Litve a Poľsku
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 600kWORD 48k
Právne oznámenie