12.7.2018
BUDG_AM(2018)625421
ÄNDRINGSFÖRSLAG
1 - 2
Förslag till betänkande
Janusz Lewandowski
(PE623.663v01-00)
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Bulgarien, Grekland, Litauen och Polen
(COM(2018)0360 – C8-0245/2018 – 2018/2078(BUD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 228kWORD 48k
Rättsligt meddelande