9.10.2018
BUDG_AM(2018)627799
MUUDATUSETTEPANEKUD
17 - 66
Arvamuse projekt
Nedzhmi Ali
(PE625.573v01-00)
Eeskirjade kehtestamine, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad)
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 223kWORD 79k
Õigusalane teave