9.10.2018
BUDG_AM(2018)627799
TARKISTUKSET
17 - 66
Lausuntoluonnos
Nedzhmi Ali
(PE625.573v01-00)
Jäsenvaltioiden yhteisen maatalouspolitiikan nojalla laatimien, Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitettavien strategiasuunnitelmien (YMP:n strategiasuunnitelmat) tukea koskevien sääntöjen vahvistaminen
Ehdotus asetukseksi
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 225kWORD 80k
Oikeudellinen huomautus