9.10.2018
BUDG_AM(2018)627799
AMANDMANI
17 - 66
Nacrt mišljenja
Nedzhmi Ali
(PE625.573v01-00)
Utvrđivanje pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 232kWORD 80k
Pravna napomena