9.10.2018
BUDG_AM(2018)627799
EMENDI
17 - 66
Abbozz ta' opinjoni
Nedzhmi Ali
(PE625.573v01-00)
L-istabbiliment ta' regoli dwar l-appoġġ għall-pjanijiet strateġiċi li jridu jitfasslu mill-Istati Membri taħt il-Politika Agrikola Komuni (il-Pjanijiet Strateġiċi tal-PAK) u ffinanzjati mill-Fond Agrikolu Ewropew ta' Garanzija (FAEG) u mill-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali (FAEŻR)
Proposta għal regolament
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin:
PDF 260kWORD 80k
Avviż legali