9.10.2018
BUDG_AM(2018)627799
AMENDAMENTELE
17 - 66
Proiect de aviz
Nedzhmi Ali
(PE625.573v01-00)
Stabilirea normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)
Propunere de regulament
(COM(2018)0392 – C8-0248/2018 – 2018/0216(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 232kWORD 81k
Notă juridică