5.10.2018
BUDG_AM(2018)627800
MUUDATUSETTEPANEKUD
29 - 38
Arvamuse projekt
Zbigniew Kuźmiuk
(PE625.574v01-00)
Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0393 – C8-0247/2018 – 2018/0217(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 174kWORD 67k
Õigusalane teave