27.11.2018
BUDG_AM(2018)630702
MUUDATUSETTEPANEKUD
60-80
Arvamuse projekt
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Naabruspoliitika, arengu- ja rahvusvahelise koostöö rahastamisvahendi loomine
Ettepanek võtta vastu määrus
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 184kWORD 81k
Õigusalane teave