27.11.2018
BUDG_AM(2018)630702
AMENDEMENTEN
60 - 80
Ontwerpadvies
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
voorstel voor een verordening
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 200kWORD 71k
Juridische mededeling