27.11.2018
BUDG_AM(2018)630702
ÄNDRINGSFÖRSLAG
60 - 80
Förslag till yttrande
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Inrättande av instrumentet för grannskaps- och utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Förslag till förordning
(COM(2018)0460 – C8-0275/2018 – 2018/0243(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 196kWORD 71k
Rättsligt meddelande