29.11.2018
BUDG_AM(2018)631781
ИЗМЕНЕНИЯ
81 - 118
Проект на становище
Ейдер Гардиасабал Рубиал
(PE626.927v02-00)
Създаване на Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество
Предложение за регламент
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 210kWORD 131k
Правна информация