29.11.2018
BUDG_AM(2018)631781
AMANDMANI
81 - 118
Nacrt mišljenja
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
o uspostavi Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju
Prijedlog uredbe
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 204kWORD 105k
Pravna napomena