29.11.2018
BUDG_AM(2018)631781
GROZĪJUMI Nr.
81 - 118
Atzinuma projekts
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta izveide
Regulas priekšlikums
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 205kWORD 128k
Juridisks paziņojums