29.11.2018
BUDG_AM(2018)631781
AMENDEMENTEN
81 - 118
Ontwerpadvies
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Vaststelling van het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking
Voorstel voor een verordening
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 207kWORD 128k
Juridische mededeling