29.11.2018
BUDG_AM(2018)631781
AMENDAMENTELE
81 - 118
Proiect de aviz
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Instituirea Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională
Propunere de regulament
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 208kWORD 129k
Notă juridică