29.11.2018
BUDG_AM(2018)631781
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
81 - 118
Návrh stanoviska
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Zriadenie Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce
Návrh nariadenia
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 218kWORD 129k
Právne oznámenie