29.11.2018
BUDG_AM(2018)631781
ÄNDRINGSFÖRSLAG
81 - 118
Förslag till yttrande
Eider Gardiazabal Rubial
(PE626.927v02-00)
Inrättande av instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete
Förslag till förordning
(COM(2018)0460 - C8-0275/2018 - 2018/0243(COD))

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 203kWORD 128k
Rättsligt meddelande