22.10.2019
BUDG_AM(2019)642946
AMENDEMENTEN
1 - 6
Ontwerpverslag
José Manuel Fernandes
(PE641.413v01-00)
Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag van België – EGF/2019/001 BE/Carrefour)
(2019/2114(BUD))

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 148kWORD 50k
Juridische mededeling