PDF 176kWORD 264k

 

Budžeta komiteja

 

BUDG(2019)0411_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Ārkārtas sanāksme

Ceturtdien, 2019. gada 11. aprīlī, plkst. 9.00–10.00

Briselē

Telpa: József Antall (6Q2)

2019. gada 11. aprīlī plkst. 9.00–10.00

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 1.–2. aprīlī PV – PE637.514v01-00

* * *

*** Balsošanas laiks ***

4. Priekšlikums Padomes regulai par pasākumiem attiecībā uz Savienības vispārējā budžeta izpildi un finansēšanu 2019. gadā saistībā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Savienības

BUDG/8/15458

 2019/0031(APP) COM(2019)0064

 

Referents:

 

Jean Arthuis (ALDE)

PR – PE634.809v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 11. martā plkst. 16.00

*** Balsošanas beigas ***

------

5. Dažādi jautājumi

6. Nākamās sanāksmes

2019. gada 5. jūnijā (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 9. aprīlisJuridisks paziņojums